Het schoonmaken van de SCR

Hoe werkt SCR-technologie?

Voertuigen die zijn uitgerust met een SCR-systeem om de NOx-uitstoot te verminderen, gebruiken AdBlue, een chemisch additief dat voornamelijk bestaat uit hoogwaardig technisch ureum dat in de uitlaatgassen wordt geïnjecteerd voordat ze de SCR-katalysator bereiken. Het is essentieel dat het ureum dat wordt gebruikt voor de productie van AdBlue reageert met bepaalde specifieke chemicaliën (technisch ureum) om onomkeerbare schade aan de katalysator te voorkomen.
Een ongeschikte AdBlue kan inderdaad veroudering of vergiftiging van de katalysator veroorzaken:
⦁   veroudering: geleidelijk verlies van efficiëntie en vermindering van het vermogen van de katalysator om te                                      functioneren als gevolg van ongeschikte stoffen (bijv. calcium) die het nuttige oppervlak verminderen
⦁   vergiftiging: onmiddellijke en onomkeerbare schade aan de katalysator door de aanwezigheid van metalen (bv.                              koper of zink) of verontreinigende stoffen in het ureum.

Oorzaken van verstopping van de katalysator

De verstopte katalysator zorgt voor een afname van de efficiëntie bij de reductie van NOx, met als gevolg een drukval en een sterke toename van het brandstofverbruik. De belangrijkste oorzaken van verstopping van het SCR-filter zijn de volgende:

  • kristallisatie van ureum met geblokkeerde kanalen
  • ophoping van verbrandingspoeders
  • turbinebreuk met olie die in de katalysator lekt

Onze service

In het geval van katalysatorvergiftiging kan het op geen enkele manier worden teruggewonnen en moet het worden vervangen om de goede werking van het SCR-systeem te herstellen. Als bij veroudering niet-conforme AdBlue ervoor zorgt dat de SCR-katalysator verstopt raakt, weten we hoe we het probleem kunnen oplossen! Met het door ons ontwikkelde reinigingssysteem kunnen we in vergelijking met andere methodes in relatief korte tijd olie-, roet- en ureumafzettingen verwijderen, waardoor de stilstand van het voertuig wordt beperkt.